Remonty urządzeń przemysłowych - zalety powierzenia firmie zewnętrznej remontów

Stan techniczny urządzeń przemysłowych dla przedsiębiorstw jest sprawą niebagatelną. Niesprawne maszyny i linie produkcyjne powodują opóźnienia w produkcji i dezorganizację w pracy poprzez przerzucanie pilnych zleceń na inne urządzenia. Zdarza się również, że firma musi posiłkować się kooperacją, narażając się na wyższe, niż przewidziane koszty. Niedotrzymanie terminów często powoduje naliczenie kar oraz psuje opinię u Klientów. Dlatego utrzymanie maszyn w sprawności, regularne przeglądy, a także zapewnienie stałego, szybkiego serwisu w razie awarii to podstawa sprawnie działającego biznesu.

W jaki sposób zapewnić sprawność maszyn i urządzeń przemysłowych?

W wielu firmach funkcjonują oddziały utrzymania ruchu, które zapewniają bieżącą obsługę maszyn. Firmy te ponoszą niebagatelne koszty na wyuczenie pracowników oraz zapewnienie niezbędnych szkoleń, przewidzianych prawem. Często zdarza się, że pracownik, który nabył niezbędne kwalifikacje, odchodzi do innej, lepiej płatnej pracy. Pracownicy z utrzymania ruchu nie są w stanie również przeprowadzić kompleksowych remontów urządzeń i linii przemysłowych, zwłaszcza gdy w grę wchodzą odtworzenie zniszczonych części, ich regeneracja, lub naprawy ślusarsko – spawalnicze. W takiej sytuacji przedsiębiorstwa ponoszą dodatkowe koszty zakupu usługi z zewnątrz.

Remonty urządzeń przemysłowych
Remonty urządzeń przemysłowych

Skuteczniejszym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla firm posiadających park maszynowy, jest zlecenie kompleksowej usługi lub pojedynczych naprawi remontów firmie zewnętrznej, która posiada wszystkie kompetencje, kwalifikacje i uprawnienia do:

  • wykonywania bieżących i okresowych przeglądów, zarówno mechanicznych, jak i elektrycznych,
  • konserwacji maszyn i urządzeń oraz linii produkcyjnych, zgodnie z ustalonymi harmonogramami,
  • wykonywania remontów średnich i głównych, zarówno planowych, oraz awaryjnych,
  • montażu i demontażu urządzeń, przeznaczonych do remontu, przemieszczenia, a także nowych oraz złomowanych,
  • odwzorowania i regeneracji elementów urządzeń, ich piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne,
  • wystawiania protokołów przeglądu przez uprawnionych pracowników, posiadających szkolenia i uprawnienia zawodowe, oraz świadectwa kwalifikacyjne SEP kategorii E i D.

Zamów darmową wycenę dla Twojej firmy

Jakie wymagania należy stawiać firmie zewnętrznej, wykonującej remonty, oraz przeglądy i konserwacje urządzeń i linii przemysłowych?

Firma, która wykonuje remonty urządzeń przemysłowych, a także zapewnia ich bieżące przeglądy i konserwacje, musi posiadać specjalistów – fachowców w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń, oraz elektryków posiadających uprawnienia elektryczne SEP, zarówno kategorii E, jak i D. Wydawane przez notyfikowane w Polsce i Europie niezależne jednostki, świadectwa kursów kwalifikacyjnych uprawniają pracowników do wystawiania protokołów z przeglądów maszyn, wiarygodnych dla takich instytucji, jak np. Państwowa Inspekcja Pracy, lub dla Klientów. Ponadto firma, która wykonuje naprawy urządzeń przemysłowych, powinna posiadać zaplecze, które pozwoli na bieżące prace ślusarskie i spawalnicze, piaskowanie, oraz zabezpieczenie antykorozyjne regenerowanych części, co znacząco przyspiesza czas remontu

Remonty urządzeń przemysłowych
Remonty urządzeń przemysłowych
Zalety powierzenia firmie zewnętrznej remontów maszyn produkcyjnych i linii przemysłowych

Zatrudniona firma zewnętrzna, zajmująca się profesjonalnie remontami urządzeń przemysłowych oraz ich bieżącymi naprawami i utrzymaniem, zapewnia przedsiębiorstw ustał obsługę parku maszynowego. Zlecenie profesjonalnej firmie zewnętrznej przeglądów i konserwacji maszyn zwalnia przedsiębiorstwo z konieczności pilnowania ustawowych terminów przeglądów oraz nadzoru i szkoleń pracowników, a w przypadku konieczności wykonania napraw i remontów urządzeń przemysłowych daje gwarancję szybkiego, kompleksowego i fachowego wykonania usługi w zaplanowanym terminie. Szybka interwencja w sytuacjach awaryjnych pozwala na minimalizację czasu przestoju urządzeń i linii przemysłowych, ograniczając straty.

Nasza oferta

prace budowlane

PRACE
BUDOWLANE

remont zakładu produkcyjnego piekarniczego

MODERNIZACJA ZAKŁADÓW

remonty hal

REMONTY
HAL

remonty biur

REMONTY
BIUR

administracja strony webmentor.pl